Acreditacions i Habilitacions

ACREDITACIONS I HABILITACIONS

 

L’empresa està acreditada com a:

  • Laboratori Acústic acreditat per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) amb el número d’acreditació 523/LE1156
  • Entitat de Control i d’avaluació en l’àmbit de la Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA) habilitada per l’oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció en el RECMA 026-EC-PCA (com entitat de tipus C).

 

La empresa és membre de la ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSULTORS ACÚSTICS (ACCA)