Serveis d’Enginyeria i consultoria acústica

CONSULTORIA I ENGINYERIA ACÚSTICA

 

L’empresa té experiència tant en el disseny de noves instal·lacions com en la resolució de problemes acústics: condicionament i aïllament acústic, pantalles acústiques, bancades i terres flotants, silenciadors, etc..

Es té experiència en molts tipus d’edificis d’ús públic, com ara auditoris, sales polivalents, hostaleria, teatres, hotels, residencies, escoles de música… i també en l’àmbit industrial. etc.

Es porten a terme actuacions preventives i correctives:

 

– Accions preventives

 

  • Es realitzen projectes d’enginyeria acústica, dissenyant solucions tant d’aïllament de locals com d’equips per evitar molèsties a l’entorn, així com solucions pel condicionament de locals per a la millora del confort acústic.

 

– Accions correctives

 

  • En problemes derivats de soroll o vibracions, bé siguin propis o de l’entorn, s’estudien i dissenyen les mesures correctives a dur a terme a partir d’inspeccions i mesuraments.

 

Col·laboració amb equips d’arquitectura i multidisciplinàris, control en l’obra o implementació de mesures correctores.

L’empresa disposa de tot l’equip necessari per dur a terme aquests mesuraments. Els equips estan degudament calibrats i verificats.